• Τρισδιάστατη παρουσίαση πολυκατοικίας

    Λάρισα

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Κατασκευαστική εταιρεία
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2012