• Τρισδιάστατη παρουσίαση πολυκατοικίας

    Χαλάνδρι

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Βλαχογιάννης Κατασκευές
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2010