• Τρισδιάστατη παρουσίαση νέου ιστιοπλοϊκού ομίλου στη Θεσσαλονίκη

    Θεσσαλονίκη

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ιδιώτης
    PROJECT MANAGER: M. Gonzalez
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2006