• Τρισδιάστατη παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

    Παραλιακή Οδός Νέας Κίου-Ναυπλίου

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ιδιώτης
    PROJECT MANAGER: Mario Gonzalez, Στέφανος Τσόγιας
    DESIGN TEAM: Mario Gonzalez, Στέφανος Τσόγιας
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2009