• Πεζοδρόμηση παραλίας Καλαμάτας

    Παραλία Καλαμάτας

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Πρόταση
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα, Μ. Μαραμπέα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2015