• Μονοκατοικία στο Πεταλίδι

    Πεταλίδι Μεσσηνίας

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ιδιώτης
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2011