• Μονοκατοικία στα Λαίικα Καλαμάτας

    Καλαμάτα

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ιδιώτης
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα, Μ. Γρηγοροπούλου, Νάντια Καραμπογιά
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2012