• Μελέτη πρότυπης ενεργειακής κατοικίας

    -

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: baas Building – Κατασκευαστική Εταιρία
    PROJECT MANAGER: Νίκος Μπατιστάτος
    DESIGN TEAM: Νίκος Μπατιστάτος, M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2012