• Κατάστημα πώλησης ξηρών καρπών

    Καλαμάτα

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Παπαθεοδώρου
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2014