• Διακόσμηση διαμερίσματος στη Καλαμάτα

    Ηρώων

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ιδιώτης
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2016