• Διαγωνισμός για την πλατεία της Κοζάνης

    Κοζάνη

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Δήμος Κοζάνης
    PROJECT MANAGER: Mario Gonzalez, Βασίλης Πετροπαναγιωτάκης
    DESIGN TEAM: Mario Gonzalez, Βασίλης Πετροπαναγιωτάκης
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2010