• Γραφεία της Baas Building

    Νέο Ηράκλειο

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Baas Building – Κατασκευαστική Εταιρία
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2013