• Βιομηχανικό κτίριο στον Αξιο

    Αξιός - Θεσσαλονίκη

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Built Ο.Ε.
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2008