• Απεικόνιση τουριστικού δωματίου

    Σάμος

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Μάνος Α.Ε.
    PROJECT MANAGER: MGXM Αρχιτέκτονες
    DESIGN TEAM: M. Gonzalez, X. Μάλαμα
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2016