• Απεικόνιση γυμναστηρίου

    Λαμία

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Ιδιώτης
    PROJECT MANAGER: Χρήστος Ρεντίφης
    DESIGN TEAM: Χ. Ρεντίφης, Π. Κωστάκης, M. Gonzalez
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2008