• Ανακαίνιση εστιατορίου «τα Ρολλά»

    Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

    ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Εστιατόριο "Τα Ρολλά"
    PROJECT MANAGER: Α. Μαυρέας, Χ. Μάλαμα
    DESIGN TEAM: Α. Μαυρέας, M. Gonzalez, Χ. Μάλαμα, Α. Μπαϊρακτάρη
    ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: 2016