• Διαβάστε τη δημοσίευση
    ktirio 2017 iounios
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Κτίριο
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Μηνιαίο τεχνικό περιοδικό
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Κτίριο Εκδόσεις
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Ιούνιος 2017
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • Διαβάστε τη δημοσίευση
    yli kai ktirio
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ύλη & Κτίριο
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: έντυπη περιοδική έκδοση
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: INTRACORD
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 11/01.2017
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Βιοκλιματικές κατοικίες στην Καλλιθέα Καλαμάτας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • Διαβάστε τη δημοσίευση
    1_maisondecampagne
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Maison de Campagne
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ετήσια έκδοση, αρχιτεκτονικό περιοδικό
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: ek magazine
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • Διαβάστε τη δημοσίευση
    2_ek_front
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ελληνικές Κατασκευές
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Μηνιαία έκδοση, αρχιτεκτονικό περιοδικό
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: ek magazine
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: τεύχος Ιουλίου - Αυγούστου 2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Βιοκλιματικές κατοικίες στην Καλλιθέα Καλαμάτας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 10_archdaily_as_published
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Archdaily
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ιστοσελίδα για την αρχιτεκτονική
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25.06.2017
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 3_lifo_front
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Lifo
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: free press εβδομαδιαία εφημερίδα
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Δύο Δέκα
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 09.10.2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • Διαβάστε τη δημοσίευση
    4_ktirio_front
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Κτίριο
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: μηνιαίο τεχνικό περιοδικό
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Κτίριο Εκδόσεις
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: τεύχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Βιοκλιματικές κατοικίες στην Καλλιθέα Καλαμάτας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 5_eleutheria_newspaper_navarinou_02_150525
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Εφημερίδα Ελευθερία
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: τοπική εφημερίδα νομού Μεσσηνίας
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Ελευθερία Α.Ε.
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 25.05.2015
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: πρόταση για πεζοδρόμηση τμήματος της παραλιακής οδού στην Καλαμάτα

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 6_archisearch_front
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Archisearch
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ιστοσελίδα για την αρχιτεκτονική
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 20.09.2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 7_eleutheria_online_front
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Εφημερίδα Ελευθερία
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: τοπική εφημερίδα νομού Μεσσηνίας
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Ελευθερία Α.Ε.
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 10.10.2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 9_akx_130
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Άνθρωπος και Χώρος
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: online αρχιτεκτονικό περιοδικό
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Karagouni Media group
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 03.11. 2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Κατοικία στο Καλαμάκι Μεσσηνίας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
  • 9_akx_095
    ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Άνθρωπος και Χώρος
    ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: online αρχιτεκτονικό περιοδικό
    ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: Karagouni Media group
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 03.11. 2016
    ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ: Βιοκλιματικές κατοικίες στην Καλλιθέα Καλαμάτας

    LINK ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ