• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

  Η αρχιτεκτονική μελέτη, στο γραφείο MGXM Αρχιτέκτονες, για κτίρια όπως κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, κτίρια γραφείων και σύνθετες εγκαταστάσεις, αντιμετωπίζεται μέσω σύγχρονης επιστημονικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από τα εξής στάδια:

  1. Μελέτη Σκοπιμότητας, Κτιριοδομικός σχεδιασμός: Ο σωστός προγραμματισμός του έργου, είναι η πρώτη μας συμβολή στα έργα που αναλαμβάνουμε. Ερευνούμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου, της περιοχής, των οικονομικών συνθηκών, του μικροκλίματος, καταγράφουμε σε ερωτηματολόγια τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εργοδοτών, τις λειτουργικές προϋποθέσεις και τις αισθητικές επιταγές, έτσι ώστε, τα κτίρια, τελικά, να χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα, άνεση, ποιότητα και υψηλή αισθητική.

  2. Αρχιτεκτονική Προμελέτη: Αφού έχουν οριστεί όλες οι προδιαγραφές προχωρούμε στο σχεδιασμό του/των κτιρίου/ων με παραλλαγές οι οποίες παρουσιάζονται με σύγχρονα μέσα απεικόνισης, έτσι ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης με τον πληρέστερο τρόπο, και με τις παράλληλες συμβουλές μας, τελικά να αποφασίζει την ιδανική λύση. Στο στάδιο αυτό παρουσιάζονται ευδιάκριτες κατόψεις με τη διαρρύθμιση και την ενδεικτική επίπλωση όλων των χώρων ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η άνεση και η λειτουργικότητα. Παράλληλα δημιουργούνται τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις του κτιρίου όπου εμφανίζονται όλα τα αισθητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου με προτεινόμενα υλικά και χρωματισμούς. Στο τέλος της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι έχουν πλήρη εικόνα του κτιρίου.

  3. Οριστική Μελέτη: Αφού αποφασιστεί η δομή και η μορφή του κτιρίου μέσω της εκτεταμένης προμελέτης, σχεδιάζεται με ακρίβεια και με τον ενδεδειγμένο τρόπο ώστε να κατατεθεί για έγκριση από την Πολεοδομία. Για τις λοιπές μελέτες πέραν της Αρχιτεκτονικής μελέτης το γραφείο μας συνεργάζεται με διπλωματούχους Τοπογράφο Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό ΑΕΙ (για τη στατική μελέτη) και Μηχανολόγο Μηχανικό ΑΕΙ ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος που προορίζεται για έλεγχο από την Πολεοδομία. Οι πελάτες μας είναι ελεύθεροι να προτείνουν Μηχανικούς των παραπάνω ειδικοτήτων με τους οποίους πάντα συνεργαζόμαστε αρμονικά εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις ποιοτικής εργασίας τις οποίες έχει ορίσει το γραφείο μας για κάθε εμπλεκόμενο στα έργα μας.

  4- Μελέτη Εφαρμογής : Η μελέτη εφαρμογής δημιουργείται για να προσδιορίσει όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή της μελέτης σε πραγματικό κτίριο. Σκοπός της μελέτης εφαρμογής είναι η λεπτομερής αποτύπωση όλων των επιλογών και η ακριβής προμέτρηση των επιφανειών, του εξοπλισμού με σκοπό τη δημιουργία ενός λεπτομερούς προϋπολογισμού. Το στάδιο αυτό μπορεί να επεκταθεί με την αρχιτεκτονική μελέτη των εσωτερικών χώρων ώστε να εμπλουτίζεται με πληροφορίες όπως η επιλογή υλικών δαπέδων, επενδύσεων, κουζίνας, λουτρών κ.α. Αυτή η φάση της μελέτης εφαρμογής επιτρέπει την ακριβή διατύπωση των εργασιών για την επιτυχημένη επικοινωνία με τους εργολάβους ή υπεργολάβους που θα καλεστούν να κατασκευάσουν το κτίριο και παρουσιάζεται σε ειδικό τεύχος σχεδίων (κλίμακα 1:20 έως 1:1).

  Στόχος μας είναι όλα τα κτιρία στα οποία συμμετέχουμε, να χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική ώστε να προσφέρεται ένας όμορφος χώρος διαβίωσης, ο οποίος να εναρμονίζεται, ταυτόχρονα, με τις επιθυμίες των χρηστών, με το περιβάλλον του καθώς και με την εποχή του.
  Να αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της περιοχής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση, ο φυσικός ηλιασμός και αερισμός στους εσωτερικούς χώρους και να δημιουργούνται κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον.

 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ (αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων)

  Στο γραφείο MGXM Αρχιτέκτονες, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα του εσωτερικού χώρου των κτιρίων που μελετάμε. Είτε σκοπεύετε να χτίσετε είτε να ανακαινίσετε τον χώρο σας, μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά ώστε ο χώρος να μεταμορφωθεί σε ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης. Συχνά λέμε, πως η διακόσμηση ξεπερνά την επιλογή όμορφων υλικών και αντικειμένων, για να κατασκευαστεί μία κατάσταση, μία ατμόσφαιρα που να περιβάλλει την καθημερινότητα των χρηστών του χώρου, ένα σημαίνον σκηνικό της ζωής μας. Η διαδικασία που ακολουθούμε περιγράφεται παρακάτω:

  1. Αναζήτηση ύφους: Για να σας προσεγγίσουμε, και να καταλάβουμε με ταχύτητα και σαφήνεια την αισθητική και λειτουργική προσέγγιση που επιθυμείτε να διέπει τον εσωτερικό χώρο, σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια, να χαρακτηρίσετε εικόνες, χώρους, αντικείμενα και υλικά. Παράλληλα γίνεται καταγραφή όλων των ιδιαίτερων επιθυμιών που σχετίζονται με προσωπικές επιλογές και συνήθειες (lifestyle choices). Βάσει των παραπάνω πληροφοριών και του επιθυμητού ύψους της δαπάνης δημιουργούνται πίνακες (moodboards) οι οποίοι προσδιορίζουν τη σχεδιαστική προσέγγιση των χώρων στο επόμενο στάδιο.

  2. Επιλογή διαρρύθμισης: Σε αυτό το στάδιο παρουσιάζονται σχέδια κάτοψης με διαφορετικές επιλογές που αφορούν στη διαρρύθμιση των χώρων και την ενδεικτική τους επίπλωση.

  3. Διακοσμητική πρόταση: Σε αυτό το στάδιο απεικονίζονται όλοι οι χώροι σε τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις υψηλής ευκρίνειας οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτική επίπλωση, προτεινόμενα χρώματα και υλικά, σημεία και είδη φωτισμού τα οποία στο σύνολό τους παράγουν ένα ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο αισθητικά αποτέλεσμα.

  4. Έρευνα αγοράς και μελέτη εφαρμογής: Κατά τις διακοσμήσεις, είναι σημαντική η έρευνα αγοράς, τόσο στα υλικά, τα αντικείμενα αλλά και στα συνεργεία. Με ολοκληρωμένη την προμελέτη, καταλήγουμε εύκολα στην ιδανική επιλογή μέσα από το «χάος» των οικοδομικών υλικών, των αντικειμένων κ.α. Επίσης σχηματίζεται αναλυτικός προϋπολογισμός, στον οποίο δεν επιτρέπονται μονομερείς αποκλίσεις, και απολογιστικά έξοδα.

  5. Επιστασία εργασιών (project management): Λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών είναι απαραίτητη η σωστή οργάνωση αλλά και η τακτική παρουσία συνεργάτη μας μηχανικού στο έργο, για να αποφευγχθούν αποκλίσεις, λάθη, βλάβες κ.α. Μόνο έτσι είναι βέβαιο το αποτέλεσμα των εργασιών τόσο ποιοτικά όσο και οικονομικά. Το γραφείο μας εφαρμόζει το σύστημα PRINCE2 ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχημένη περάτωση του έργου στον ενδεδειγμένο χρόνο με το προβλεπόμενο κόστος.

  Στόχος μας είναι όλοι οι χώροι που μελετάμε να χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική αλλά και λειτουργικότητα, για να προσφέρεται ένας όμορφος, φιλόξενος χώρος διαβίωσης.

   

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

  Αν και η αρχιτεκτονική γίνεται μέσω σχεδίων, ο στόχος είναι πάντα το κτίριο. Όσο σημαντική και αν είναι η ολοκληρωμένη μελέτη των έργων, μία λανθασμένη εφαρμογή της, μπορεί να έχει ακόμα και τραγικά αποτελέσματα. Η μεγάλη πολυπλοκότητα των εργασιών, το πλήθος των διαφορετικών συνεργιών και εργασιών, η αχανής νομοθεσία, η δυσκολία διαχείρισης του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού είναι οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού που να λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων του έργου και κατ’ επέκταση του εργοδότη. Η συμβολή μας στη διαδικασία της κατασκευής μπορεί να είναι η εξής:

  1. Βασικές Υπηρεσίες Επίβλεψης: Αποτελεί την υποχρεωτική συμβολή μηχανικού κατά την οικοδόμηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού κανονισμού. Έτσι ελέγχεται η κατασκευή, η νομιμότητά της, η στατική επάρκεια, η ορθότητα της εφαρμογής της μελέτης, η ασφάλεια των εργαζομένων, η ποιότητα των υλικών κ.α. Ο ρόλος μας είναι κυρίως ελεγκτικός και συμβουλευτικός και η παρουσία μας στο έργο αφορά στην ανάθεση εργασιών, στο δειγματοληπτικό έλεγχο της εργασίας και στην παραλαβή της.

  2. Επιστασία (Project Management): Το γραφείο μας εφαρμόζει το σύστημα PRINCE2 ώστε να εξασφαλίσει την επιτυχημένη περάτωση του έργου στον ενδεδειγμένο χρόνο με το προβλεπόμενο κόστος. Σε αυτό το στάδιο αναλαμβάνουμε συνολικά την ευθύνη της διοίκησης του έργου, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών, την αναζήτηση και την επιτήρηση των συνεργείων κ.α. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να σας εγγυηθούμε την επιτυχία του έργου σας και την άμεση αντιμετώπιση κάθε θέματος. Η ανάληψη της επιστασίας περιλαμβάνει τη μελέτη εφαρμογής και την έρευνα αγοράς καθώς λειτουργούμε με τρόπο ώστε να απλοποιούμε τη λήψη των αποφάσεων προκαθορίζοντας τα οφέλη, τις αδυναμίες και το κόστος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής λαμβάνετε ενημερώσεις για την πορεία των εργασιών με φωτογραφίες και κείμενα ανά φάση του έργου και σε κάθε περίπτωση που θεωρούμε ή θεωρείτε αναγκαία.

   

   

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  Από την αρχή της καριέρας μας, πιστεύουμε ότι η αρχιτεκτονική γίνεται μέσω σχεδίων. Πάντα δίναμε ιδιαίτερη σημασία στα μέσα απεικόνισης, είτε ψηφιακά είτε προπλάσματα. Έτσι, ξεχωρίσαμε γρήγορα, στον τομέα του φωτορεαλισμού και την κατασκευή μακετών. Είτε επιθυμείτε να δείτε την μελλοντική σας κατοικία, είτε να διαφημίσετε σε πινακίδα το έργο σας, είτε να παρουσιάσετε έργα μεγάλης κλίμακας, θα σας προσφέρουμε εικόνες και αντικείμενα υψηλής ποιότητας, που έχουν αναγνωριστεί από διεθνούς αναγνώρισης πελάτες μας.

  1. Μακέτες, προπλάσματα: Μπορούμε να κατασκευάσουμε μακέτες σε κάθε κλίμακα, με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Σε περιπτώσεις που θέλετε να επενδύσετε στην ποιοτική παρουσίαση των έργων σας, κατασκευάζουμε αξιόπιστα αντίγραφα υπό κλίμακα.

  2. Τρισδιάστατες απεικονίσεις: Με μεγάλη εμπειρία και βέβαιη την υψηλή ποιότητα, δημιουργούμε εικόνες για αντικείμενα, ειδικές κατασκευές, κτίρια κατοικίας, πολυκατοικίες, μέχρι και για χαώδη κατασκευές, όπως resorts, αστικές αναπλάσεις, ακόμα και έργα που αφορούν ολόκληρες πόλεις.

  3. Τρισδιάστατες απεικονίσεις εσωτερικών χώρων: Σήμερα, δεν αρκεί να παρουσιάζονται οι εσωτερικοί χώροι με απλά γραμμικά σχέδια. Είναι σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει το τρόπο παρουσίασης, ριζικά. Πλέον οι πελάτες μας, έχουν το δικαίωμα να δουν από την αρχή την ρεαλιστική τελική εικόνα του χώρου τους. Και εμείς, μπορούμε να την παράξουμε.

  4. Animation, VirtualReality: Σε απαιτητικά έργα έχουμε την ικανότητα να σκηνοθετήσουμε εικονικές πλοηγήσεις με την μορφή των animation, αλλά και με εξελιγμένες τεχνολογίες που επιτρέπουν στον θεατή να πλοηγηθεί όπως επιθυμεί. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη παρουσίαση των έργων και την καλύτερη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών υπέρ της οικοδομικής δραστηριότητας.